Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Earth hour 2023

Att släcka lampan är en viktig symbolhandling och det mest klassiska och självklara sättet att uppmärksamma Earth Hour. Men vad kan du göra utöver det?

I många länder ordnas en mängd aktiviteter hela månaden innan Earth Hour. Framför allt ordnas aktiviteter kring klimat och biologisk mångfald veckan innan Earth Hour, som kallas just Earth Hour veckan.

Syftet med Earth Hour är dels att skicka en stark signal till världens beslutsfattare att agera och ta klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden på allvar, dels att öka medvetenheten om klimatförändringarna och att göra förändringar på lång sikt för att anamma en mer hållbar livsstil.

Earth Hour har hjälpt till att sätta klimatfrågan högt upp på den politiska agendan och i människors medvetande.

De 5 B:na

Står för bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken. Dessa hjälper oss att att se över hela vår livsstil och våra vardagsval. Många saker och beteenden i vår vardag finns där utan att vi ens tänker på det och mycket av det som är självklarheter för oss idag kommer inte att vara det i framtiden. Men om man inte kan förändra allt, så är ändå varje liten handling värdefull. Om vi bara förändrar på ett område så har vi i alla fall bidragit till att minska utsläppen och vår övriga miljöpåverkan på det området. Alla våra val spelar roll och gör skillnad i det långa loppet.

Vad händer i Lysekils kommun kopplat till Earth Hour 2023?

Under Earth Hour veckan hålls en Solcellsmässa, arrangerad av Studieförbundet Vuxenskolan. Här träffar du våra enegrirådgivare och bygglovshandläggare som delar med sig om information inom respektive område. På plats finns också företag säljer och monterar solceller.

Undervisningen i skolorna runt om i kommunen arbetar, tillsammans med eleverna, med frågor kring klimat och biologisk mångfald på olika sätt.

Vi släcker ner kommunhuset under Earth Hour-timmen, i den mån det överensstämmer med verksamheten.

På våra sociala medier delar vi information om vad du kan göra under Earth Hour veckan och under Earth Hour timmen. Tagga gärna dina aktiviteter med Lysekils ergen Earth Hour tag: #earthhourlysekil

Vi släcker inte ner i parker och på gator i kommunen, på grund av att kommunen prioriterar trygghetsarbetet där det ingår att belysa mörka platser i kommunen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se