Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Klimatarbete

Strand

I kommunen jobbar vi på flera olika sätt för minskad klimatpåverkan.

Transport, konsumtion och energianvändning är exempel på aktiviteter som leder till utsläpp av olika växthusgaser som påverkar vårt klimat. I kommunen jobbar vi på flera sätt för att minska kommunorganisationens klimatpåverkan. Genom samhällsplanering och andra insatser jobbar vi också för att det ska vara möjligt för våra medborgare och företag att vara klimatsmarta och minska sina utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om klimatförändingar här:

Under 2023 fortsätter vi vår klimatsatsning genom Kommunernas klimatlöften där konkreta klimatåtgärder genomförs. Kommunen är även med i satsningar som Fossilfrittsverige och Fossilfri gänsregion.

För att sprida information om klimatförändringar uppmärksamar vi bland annat Earth hour och världsmiljödagen samt sprider information under kommunens hållbarhetsvecka.