Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Energibesparingar

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Tre anledningar till att vi tillsammans behöver spara el

 1. Minskade kostnader
  Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning
 2. Minska risken för elbrist
  När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för manuell frånkoppling, som innebär att elen stängs av i ett större område för att belastningen på det svenska elsystemet är för hög.
 3. Vi hjälper varandra
  Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige och i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Tipsa oss om energibesparingar i kommunen! 

Du som medborgare kan nu tipsa oss om energibesparingar i kommunen. Det kan vara lampor som står på i kommunens lokaler, arenabelysning som står på utan att fotbollsplanen används eller andra förslag på hur kommunen kan spara energi. 
Här kan ni läsa mer. Länk till annan webbplats.

Så arbetar Lysekils kommun med att minska energianvändningen

Lysekils kommun arbetar alltid med energieffektivisering och att minska energianvändningen och därmed minska elkostnaderna.

 •  
 • Vi följer rekommendationerna från Energimyndigheten i kampanjen ”Varje kWh räknas”
 • Vi uppmanar samtliga medarbetare i Lysekils kommun till att spara energi genom att släcka lampor när vi lämnar ett rum eller att stänga av elektronik när de inte används.
 • Kommunens elbilar laddas under natten.

Lysekils kommuns åtgärder för att spara energi

Åtgärder på kort sikt:

 • Tidsoptimera fläktaggregat:Se över våra anläggningar och anpassa drifttid efter verksamhetens tider.
 • Närvarotändning i våra fastigheter:Belysning i verksamhetslokaler bör endast lysa när personer är i lokalen.
 • Oscars – Total stängning mellan november - 30 april
 • Sänka inomhustemperaturen: För varje grad vi sänker i våra fastigheter så motsvarar det ca 5% minskad energiåtgång. Vi kommer ändå inte under rekomederad temperatur enligt AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning) som är 20 grader.
 • Släcka ner viss gatubelysning:Varannan belysningspunkt mellan Coop Dalskogen och Landsvägsgatan släcks ner. Varje belysningspunkt är 70 kW. Görs i samband med planerat arbete på gatustråket.

Åtgärder på längre sikt:

 • Plan för energieffektivisering:Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram en plan för energieffektivisering 2023.
 • Organisation: Arbetet med energifrågor intensifieras och prioriteras i organisationen. En drifttekniker utses som har ett övergripande ansvar för energieffektivisering. Kompetenslyft görs för att öka kunskapen och medvetenheten om energi.
 • Byta ut värmekällor. Flera av våra fastigheter har elpannor som värmekällor. Om man byter ut dessa mot tex bergvärmepumpar så kan vi göra en 80% besparing. Idag har vi elpannor med vattenburet system.
 • Byta ut all vår ljusarmatur till LED-belysning i lokaler: Framför allt i våra sportanläggningar där vi kan få ner förbrukningen till 25% mot idag. Exempelvis lysrören i Gullmarsborg ligger idag på 22kwh.
 • Vid varje takbyte och takrenovering skall möjlighet att installera solceller undersökas.
 • Utbyte av befintlig gatubelysning till LED

Tips för att spara el

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

  • Minska tiden i duschen.
  • Sänk inomhusvärmen.
  • Tvätta när den allmänna elanvändningen är som lägst.
  • Stäng av apparater och släck lamporna.
  • Täta ditt hus.
  • Tänk efter vad du använder el till.

  Har du frågor eller funderingar?

  Du är alltid välkommen att kontakta oss.

  Kontaktcenter Lysekils kommun
  Telefon: 0523-61 30 00
  E-post: kommun@lysekil.se