Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samråd avfallsplan

Illustration av avfallstrappan

Illustration: Avfall Sverige

Lysekils kommun har tillsammans med Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan. Samråd pågår 20 mars till 1 maj 2024.

Det övergripande syftet med avfallsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar längre i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs och omhändertas på rätt sätt.

Samråd

Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådshandlingar

Lämna synpunkter på samrådshandlingarna

Lämna gärna dina synpunkter via vårt digitala formulär:

Du kan också skicka synpunkter till kommun@lysekil.se eller via post: Lysekils kommun, Avdelningen för hållbarutveckling Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil.

Ange ditt namn, fastighet, adress, mailadress och diarienummer 2024-000049.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 1 maj.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se