Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Energi, klimat och miljö

Kommunen har fem prioriterade områden för att bidra till en bättre miljö.

De nationella miljömålen utgör en ram för sveriges arbete med den miljömässiga delen av Agenda 2030 och de globala målen. De visar på en viktig del av Sveriges ansvar att uppfylla ekologisk hållbar utveckling. För Västra Götaland finns sedan kompletterande regionala miljömål samt klimatstrategin ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”.

Lysekils kommun fokuserar på fem prioriterade miljöområden:

 • Hållbara resor och transporter
  Genom utveckling både i infrastruktur och i verksamheterna skapar vi lösningar för ett mer hållbart resande och effektivare transporter.
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  Vi eftersträvar att använda produkter från biobaserade råvaror och att nyttja tjänster som bidrar till övergången till en resurseffektiv cirkulär ekonomi.
 • Ekologisk och klimatsmart mat
  Vi minskar matens miljöpåverkan genom att utveckla menyer, inköp och mathantering.
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
  Vi ser till att byggnader har liten klimat- och miljöpåverkan från såväl material och byggprocess som från dess drift.
 • Hållbar stad och natur
  Vi utvecklar staden och våra tätorter för att underlätta ett hållbart liv, och tar vara på de resurser och värden som landsbygden och naturen erbjuder.

Kommunens verksamheter arbetar efter styrdokumentet "Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete", som tar upp hur vi mer konkret kan jobba med de prioriterade områdena.

Under 2021 har vi inlett en särskild klimatsatsning, Kommunernas klimatlöften där konkreta klimatåtgärder genomförs.