Meny

Kommunernas klimatlöften

Lysekils kommun är med i Kommunernas klimatlöften, en satsning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Lysekil - en av tre kommuner som hade antagit flest löften

Under 2021 antog Lysekil 14 löften av vilka 8 uppnåddes och 4 påbörjades. I snitt antog kommunerna 7 löften och Lysekil var en av tre kommuner som hade antagit flest löften. Läs uppföljning av arbetet som pågått 2021 här eller i länk nederst på sidan.

Inför 2022 har Lysekils kommun antagit följande löften:

1. Vi har en laddplan för kommunen

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

14. Vi genomför energieffektiviseringar

15. Vi bygger i trä

16. Vi installerar solenergi

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Satsningen, som lanserades 2020, drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland och syftet är att gemensamt skruva upp arbetet med att minska de klimatpåverkande utsläppen.

Under 2021 som var första året med satsningen har Lysekils kommun tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland genomfört klimatlöften som beräknats minska utsläppen med 31 113 ton koldioxidekvivalenter. Klimatlöftena inkluderar 20 konkreta klimatåtgärder och kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka av de 20 klimatlöftena som ska genomföras.