Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Uteserveringar - vad gäller?

Vi tycker det är trevligt när det händer saker i Lysekil – torghandel, foodtrucks, festivaler och andra arrangemang ger oss en levande stad. Evenemang och verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ta hänsyn till andra som använder platsen och kan kräva ett eller flera olika tillstånd, beroende på vad du ska göra.

Ansökan om att använda offentlig plats

Tillstånd för att använda offentliga plats ges av Polisen enligt ordningslagen. Planera och gör din ansökan i god tid innan ditt arrangemang då Polisen remitterar flera olika parter innan de fattar beslut.

Vad ska du använda platsen till?

Beroende på vad du ska använda den offentliga platsen till kan processen se lite olika ut.

Så här går en ansökan till 

  • Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Skicka din ifyllda blankett med e-post, brev eller lämna till polisen.
  • Tänk på att du måste betala in avgiften till Polisen innan de handlägger ärendet.
  • Polisen skickar ansökan på remissrunda till berörda instanser.
  • När alla berörda parter yttrat sig och inga hinder finns för ditt arrangemang utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig. 
  • Efter du fått ditt tillstånd för att nyttja kommunens mark så skickar vi en faktura för markupplåtelsen.

Andra tillstånd

Ibland krävs fler tillstånd beroende på vilket för typ av arrangemang du planerar. Om du ska servera alkohol krävs till exempel serveringstillstånd och om du ska servera livsmedel behöver du anmäla det till Miljöenheten Norra Bohuslän. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lysekils kommun har ett gestaltningsprogram

Uteserveringar ska vara underordnade övrig stadsbild och i helhet ge ett luftigt intryck. Möjligheten att få tillstånd till uteservering samt storleken på denna styrs därför mycket av hur omgivningen ser ut.

Läs här vad som gäller för uteserveringar, trottoarpratare, skyltar och utformning i det offentliga rummet i kommunens gestaltningsprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följer du riktlinjerna så behövs det inte bygglov. Observera även att vissa typer av uteserveringar kräver bygglov. Kontakta oss i bygglovsteamet för mer information kring detta.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se