Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Har du som fastighetsägare koll på din hiss?

Glöm inte att ha koll på besiktningsintervallet

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till så att den motordrivna anordningen kontrolleras och med vilka intervaller. Kontrollen måste ske med hjälp av ett ackrediterat kontrollorgan. Är kontrollen inte gjord inom föreskriven tid får anordningen inte användas förrän kontrollen är gjord.
Om hissen efter utförd besiktning inte uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa skall hissen omedelbart stängas.

Det är viktigt att besiktningen görs för att förebygga allvarliga olyckor. Vid ett olycksfall eller tillbud ska den som äger eller annars ansvarar för anordningen omedelbart rapportera olycksfallet eller tillbudet till tillsynsmyndigheten. Anordningen får inte användas innan nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits.

Hiss

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/tillsynsvagledning-for-byggnadsnamnden.html

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se