Meny

Solceller - solfångare - solcellspaneler

Genom att installera solpaneler eller solceller på ditt tak kan du producera din egen värme och el - miljövänligt och gratis!

Att installera solceller, solpaneler och solfångare kan vara en bygglovspliktig åtgärd.

Inom detaljplan

Solcellspaneler, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader när:

  • solceller ska placeras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • solceller ska följa byggnadens form
  • solceller ska inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • solceller ska inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • solenergianläggningen som inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Särskilda regler kan gälla om det till exempel finns bevarandevärde på byggnaden.

Krävs Bygglov?

Planerar du att installera solceller? Är du osäker på om du behöver bygglov eller inte?

Kontakta oss på bygglovenheten innan, du når oss via Kontaktcenter på 0523-613000  eller via planochbygg@lysekil.se