Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Solceller

Om du vill installera solceller på en byggnad räknas det som fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Du behöver inte bygglov om:

 • Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • Du vill montera solpaneler ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och följer takets vinkel eller form
 • Du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken

Detta förutsätter att din fastighet inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö eller inom riksintresse.

Du behöver alltid bygglov om:

 • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan, tex om detaljplanen säger att takfärgen ska vara röd
 • Din fastighet ligger inom värdefull kulturmiljö och detaljplan
 • Riksintresse för försvaret

Tänk på att:

 • Solceller som placeras på marken kräver bygglov om solcellsanläggningen bildar en konstruktion som kan betraktas som en byggnad.
 • Integrerade solceller kräver bygglov om byggnadens färg- och materialutförande väsentligt förändras. Integrerade solceller klassas som tak- eller fasadmaterial, inte som en fristående anläggning.
 • Solcellerna får inte innebära olägenhet för närliggande grannar eller trafik, till exempel genom bländande solreflektion, även om åtgärden inte kräver bygglov.
 • En ändringsåtgärd ska ske varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om åtgärden inte kräver bygglov.
 • Solcellerna inte får strida mot annan lagstiftning, även om åtgärden inte kräver bygglov.

Osäker om du behöver bygglov eller inte?

Planerar du att installera solceller? Är du osäker på om du behöver bygglov eller inte?

Kontakta oss på bygglovenheten innan, du når oss via Kontaktcenter på 0523-61 30 00 eller ställ din fråga till kommun@lysekil.se