Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ansökan om rivningslov eller anmälan om rivning?

Inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. För rivning utanför detaljplanerat område, gör du en anmälan.

Om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov eller anmälan, kontakta oss gärna på bygglovsteamet.

Vilka handlingar krävs?

  • Ansökan om rivningslov eller anmälan görs via kommunens e-tjänst
  • Rivningsplan

Hur länge gäller rivningslov?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om rivningslov och startbesked.

Så ska du hantera bygg- och rivavfall

Läs gärna igenom länken Bygg-och rivningsavfall - vad gäller? för att få mer information om vilka krav som ställs enligt avfallsförordningen.

 

Osäker?

Kontakta oss i bygglovsteamet, du når oss via Kontaktcenter på 0523-61 30 00 eller ställ din fråga till kommun@lysekil.se

 

Rivning