Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Norra Tronebacken

I norra Tronebacken planeras ett stort naturnära område. Området kommer att rymma mellan 70-100 bostäder i blandade former av småhus, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Inom området ska även en ny förskola etableras.

Med Naturen nära inpå

En central del i utvecklingen av området är att spara stora delar av grönskan för att ge en bra miljö för både boende och besökare till området.

Området idag

Norra Tronebacken är ett idag till stora delar obebyggt naturområde cirka 3 km nordöst om Lysekils stadscentrum, beläget inom området Lyse-Fiskebäck. Området utgörs av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 och 2:7 samt Dalskogen 1:36 i kommunal ägo, övriga fastigheter är i privat ägo. För området finns en gällande detaljplan från 2021 Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. som i huvudsak anger bostäder i form av småhus och flerfamiljshus samt skola och natur.

Länk till Gällande detaljplan

Pågående arbete

Nu pågår ett arbete med att bestämma inriktningen för utformningen av området. Inriktningsbeslut kommer tas innan jul 2022 och det kommer att ligga till grund för ett förslag för strukturen och gestaltningen av området. Förslaget tas fram under våren 2023. Framtaget förslag kommer sedan användas som underlag för riktlinjer inför markanvisning och tomtförsäljning.

Kommunala tomter

De tomter som eventuellt utformas för småhus kommer säljas via kommunens tomt- och småhuskö. Du som är intresserad av att köpa tomt i Norra Tronebacken men inte står registrerad i den kommunala kön kan göra det på länken nedan.

Länk till Ansökan till tomt- och småhuskön Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00 eller
E-post: planochbygg@lysekil.se