Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Mur och plank

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra mur eller ett plank.

Lovplikten gäller både inom som utanför detaljplanerat område. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Vad är en mur

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar. Materialet kan exempelvis vara betong-, tegel- eller natursten, trästockar eller liknande. Muren kan även vara gjuten av betong. En mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, en så kallad stödmur. En fristående mur används oftast som gränsmarkering. En stödmur byggs vanligtvis för att ta upp nivåskillnader.

Vad är ett plank

Med plank menas ofta en fristående vägg oftast byggt av trä men även andra material kan förekomma. Ett plank är oftast både högre och tätare än ett staket. Plank används som alternativ till staket eller stängsel för att markera en gräns eller för att försvåra passage. Plank är även vanligt som insynsskydd, bullerskydd eller vindskydd.

När krävs bygglov

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar omfattas inte av bygglovsplikt. När det gäller murar är de bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida.

Bedömning vid bygglov

Om en mur eller plank kräver bygglov görs en samlad bedömning enligt följande:

  • Höjd
  • Längd
  • Utförande och beständighet
  • Genomsiktlighet
  • Omgivningspåverkan
  • Läge
  • Ändamål