Meny

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny braskamin, eldstad, kakelugn eller installera en kassett i en öppen spis ska du alltid göra en anmälan.

Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas. En ny traditionellt placerad och utformad skorsten, vid nock indragen från gaveln, kräver i regler inte bygglov. Bygglov krävs däremot om den nya skorstenen eller rökkanalen väsentligt ändrar byggnadens utseende.

Anmälan om eldstad/rökkanal gör du via kommunens e-tjänst. Blanketten heter Anmälan enligt plan-och byggförordningen.

Anmälan ska innehålla:

  • Prestadadeklaration som ska innehålla CO-utsläpp, verklingsgrad och typ godkänd
    (BFS 2018:4, BBR 26 6:7412)
  • Produktinformation om kaminen
  • Planritning, var eldstaden ska placeras i huset
  • Fasadritning som visar befintlig eller ny skorsten
  • Kontrollplan, se Förslag till kontrollplaner under bygga, bo och miljö

Startbesked

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked i din hand. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera den innan du får ett svar på din anmälan, ett så kallat startbesked. Först då kan du påbörja din installation.

Besiktning

Efter genomförd installation ska anläggningen besiktas av skorstensfejarmästaren. Innan slutbeskedet är utfärdat får du inte elda i din kamin.

Slutbesked

Innan du får börja elda i din spis ska du ha ett slutbesked. När installationen är klar och besiktigad, skickar du in protokollet från sotaren tillsammans med ifylld och signerad kontrollplan. Är installationen godkänd utfärdas ett slutbesked och du får börja elda.

Sanktionsavgift

Om du inte anmält och fått ett startbesked och/eller slutbesked innan du börjar elda i kaminen, kan en sanktionsavgift tas ut.