Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvm. Byggnadsarea räknas på byggnadens yttermått, och ska inkludera yta under tak som sticker ut mer än 0,5 meter från fasaden.

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Medgivande får inte lämnas om

Medgivande får inte lämnas om något av ovanstående ska placeras närmare ”allmän plats eller gata” än 4,5 meter inom detaljplanelagt område. Bygglovsansökan krävs för sådan placering.

Strandskyddat område

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta miljönämnden i mellersta Bohuslän (gemensam nämnd) via Sotenäs kommuns telefonväxel.

Grannars medgivande eller inte...

De grannar som berörs kan medge att friggeboden/ar placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och då krävs inte bygglov. Nekar grannarna att lämna medgivande måste du söka bygglov, och samhällsbyggnadsnämnden avgöra frågan.

Friggebod