Meny

Förslag/exempel på kontrollplaner

För de flesta mindre och enklare åtgärder behövs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan.

Bygglovenheten har tagit fram förslag/exempel på olika åtgärder som du kan använda och redigera utefter ditt byggprojekt.  Kontrollplanen ska alltid anpassas efter byggprojektets svårighetsgrad och vad som är relevant för just ditt ärende.

Föreläggande om komplettering

Kontrollplanen ska skickas in tillsammans med ansökan/anmälan och övriga handlingar. Om den inte skickas in vid ansökningstillfället kommer du att föreläggas att komplettera din ansökan med en kontrollplan. Ärendet anses då inte komplett varför handläggningstiden inte kan börja räknas.

Förslag/exempel på kontrollplaner