Meny

Exempel på avgifter 2023

Bygglovstaxan utgår från prisbasbeloppet och justeras årligen. Till prisbasbeloppet adderas och multipliceras sedan de faktorer som gäller det specifika ärendet.

Vad tar vi betalt för förutom själva granskning av ansöka;

Grannehörande - beroende på hur många grannar vi hör.
Kungörelse i Post- och Inrikestidning (POIT) 
Nybyggnadskarta vid nybyggnad av enbostadshus, industribyggnader och större tillbyggnad, komplementbyggnader nära gräns.
Utsättning och lägeskontroll vid nybyggnation och/eller byggnation nära tomtgräns. Planavgift vid köp av kommunala tomter.           

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel (2023 års prisbasbelopp) - nybyggnad av enbostadshus


Byggyta 130-199 m2

26208 kr

Grannehörande (1-5 sakägare)

2520 kr

Kungörelse i POIT

315 kr

Nybyggnadskarta

9450 kr

Utsättning (moms tillkommer)

11340 kr

Planavgift vid kommunala tomter (enbostadshus)

31500 kr


Skriv tabellbeskrivning här
Övriga prisexempel*


Fasadändring (mindre, enbostadshus)*

2646 kr

Mur/plank vid enbostadshus*

5796 kr

Balkong/uteplats inglasning*

4095 kr

Nybyggnad fritidshus (40-80 m2 planenligt)*

12348 kr

Tillbyggnad enbostadshus (16-49 m2)*

8064 kr

Förhandsbesked (en tomt)*

6300 kr

Anmälan om komplementbyggnad (30 m2)

5292 kr

Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (upp till 15 m2)

4158 kr

Installation av eldstad/rökkanal

1575 kr

Växthus, lusthus liknande <50m2

3402 kr

Rivningsanmälan utanför detaljplan

1575 kr

Rivningslov med startbesked < 250 m2

6300

* Till avgiften tillkommer alltid kostnad för POIT samt kan tillkomma kostnader för grannehörande mm