Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på ett förslag till detaljplan eller detaljplan önskar vi få skriftligt via mail, alternativt undertecknat via post under samråd eller granskning.

Glöm inte att skriva i yttrandet vilken detaljplan det gäller samt ert namn och er fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till någon av följande adresser:

  1. Samhällsbyggnadsförvaltningen
    Planenheten
    453 80 Lysekil

  2. E-post: kommun@lysekil.se

Tydlig formulering viktigt i planarbetet

Vi ber om att ni formulerar er tydligt och kortfattat, gärna i punktform. Detta för att samtliga yttranden sen ska kunna sammanställas i ett tydligt dokument som innehåller allas yttranden samt kommunens kommentarer till dessa. En tydlig formulering är viktig för politiska beslut i det fortsatta planarbetet.