Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vindbruksplan

Bakgrund

Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan etablering av vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och orsaka störningar för enskilda och allmänna intressen i dess närhet. God planering för lokalisering av vindkraftsanläggningar är därför viktig både för att minska störningar och intrång på allmänna och enskilda intressen, men också för att etableringen skall vara lämplig utifrån vindenergisynpunkt. Det tematiska tillägget ska visa på hur kommunen prioriterar markanvändningen utifrån intresset vindbruk i förhållande till gällande översiktsplan.