Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Svaren på enkät Lysekil 2030

Foto på händer i luften.

Enkätsvaren från undersökningen Lysekil 2030 sammanfattas och redovisas fråga för fråga.

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkäten ”Lysekil 2030” där vi bad dig ge oss en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här.

Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350 personer som alla har bidragit med viktiga tankar. Enkätsvaren är betydelsefulla byggstenar i Lysekils kommuns nya vision och nya översiktsplan. Vi vill tacka dig för ditt bidrag.

Här kan du ta del av en sammanställning av enkätsvaren som redovisas fråga per fråga,
kika i menyvalet till vänster eller använd länkarna längst ner på denna sida.

Lite information om er som svarat

Ungefär lika många kvinnor och män har svarat, bosatta i olika delar av kommunen. De flesta är bofasta men ungefär var fjärde svarande har kryssat i delårboende eller besökare.

Alla åldrar är representerade, med en överrepresentation av ungdomar i övre tonåren och ett visst underskott av de allra äldstas och yngstas åsikter. Barnens perspektiv kommer vi fånga upp på andra sätt framöver.

En vacker plats som vi utvecklar tillsammans

I en framtid som kan verka allt mer komplex är samarbete och framåtblickande bäst för att kunna hålla kursen. Det visar ni stor tilltro till genom era ärliga svar.

Det går att finna en rörande överensstämmelse i vissa delar av det ni som svarat beskriver och i vad politiker och tjänstemän inom kommunens organisation anser:

Lysekil är en kommun som på så många sätt är en vacker plats. Tillsammans kan vi se till att värna, stötta och utveckla Lysekils kommun.

Logotype för Lysekil 2030