Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Markförsörjningsstrategi

Markförsörjningsstrategin ska bli ett underlag till den nya översiktsplanen för Lysekils kommun. Genom strategin ska det bli tydligare hur kommunen ska agera när det gäller den egna marken.

Vilken mark behöver kommunen köpa in? Vilken mark kan säljas? Hur ska kommunens mark förvaltas?

Det långsiktiga målet med markförsörjningsstrategin är bland annat att underlätta nyetablering av företag och se till att det finns tomter för nya bostäder. Man vill skapa förutsättningar för ett växande Lysekil.

Det första steget i arbetet är klart genom att man tagit fram ett underlagsdokument. Där beskrivs bland annat kommunens markinnehav och förutsättningar i vår omvärld som kan påverka behovet av mark i framtiden.