Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Grönstrategi

Illustration av vuxna och barn med olika etnisk bakgrund omgivna av en cirkel av symboler för grön näring.

Lysekils kommun har tagit fram en grönstrategi. Den fastställer utvecklingsmål och inriktningar för tätorternas utemiljöer såsom torg, parker, lekplatser och tätortsnära naturområden.

Grönstrategin består av två dokument

De offentliga miljöerna mellan husen, det vill säga våra utemiljöer, är viktiga för våra tätorters attraktionskraft.

I strategin, som antogs i december 2019, finns många inspirerande foton och illustrativa bilder. Kortfattat så består grönstrategin av ett antal politiskt godkända mål och inriktningar som styr utvecklingen av tätorternas utemiljöer och närliggande naturområden. Du kan ladda ner eller öppna dokumentet här: ”Grönstrategi, del 2 av 2.” Pdf, 14.5 MB.

Som underlag till grönstrategin togs ett kunskapsunderlag fram. Även det innehåller många bilder och mycket matnyttig och information om samhällsbyggande. Du kan ladda ner eller öppna dokumentet här: ”Grönstrategi, ett kunskapsunderlag, del 1 av 2.” Pdf, 52.4 MB.

Vad är en grönstrategi?

Det övergripande syftet med grönstrategin är att framhålla det ekonomiska värde som utemiljöerna i staden ger ett samhälle i form av exempelvis översvämningsskydd, hälsofrämjande miljöer och attraktiva turistområden. En nyckel till en levande och attraktiv stad är sammanlänkade, lättillgängliga och stimulerande grönytor och naturområden.

Grönstrategin ska även uppmuntra till innovativa och moderna lösningar vid nybyggnation av exempelvis bostadsområden. Den ska förstärka bilden av Lysekil som det självklara alternativet att flytta till för den aktiva och naturintresserade familjen eller personen.

Delfinansierats av med LONA-bidrag

Grönstrategin har delfinansieras till cirka 40 procent av Länsstyrelsens lokala naturvårdssatning, det så kallade LONA-bidrag.

Länkar