Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Energiplan

Alla kommuner skall ha en aktuell energiplan. Huvudsyftet med energiplanen är att utforma en miljöanpassad energiplan med en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunens energiförsörjning skall vara säker, ekonomisk, miljövänlig och effektiv.

Energiplanen för Lysekil omfattar hela kommunen, dvs. hela energisystemet inklusive transportsektorn. I den här planen ingår även kommunens klimatstrategi.Planen beskriver energianvändningen i kommunen och dess miljökonsekvenser samt anger lokala energimål. Syftet är att utforma en miljöanpassad energiplan där kretsloppstänkande och långsiktigt hållbar utveckling är ledmotiv.