Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Boendestrategi

Boendestrategin antogs av Lysekils Kommunfullmäktige 27 juni 2013. Samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar har av Kommunfullmäktige gets i uppdrag att bedriva fysisk planering i enlighet med strategin.

Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer för att kunna styra planeringen av bostäder i önskvärd riktning, att skapa attraktiva och ändamålsenliga boenden för såväl nuvarande som blivande kommuninvånare. Var i kommunen man bygger bostäder, vad man bygger och för vem man bygger påverkar hela samhället för lång tid framöver. Ett ändamålsenligt bostadsbyggande blir viktigt för att kunna främja såväl tillväxten som välfärden för kommunen och dess invånare.

Arbetet med strategin är uppdelad i två delar. Del 1 är ett underlagsdokument med information och fakta kring befolkningsfrågor och bostadsbehoven men innehåller även resonemang kring problem och möjligheter. Underlaget bygger på statistik och annan relevant fakta samt resultaten från arbetet med fokusgrupper som kopplats till projektet.

Del 2 är den strategiskt inriktade delen som formulerar kommunens bostadspolitiska ambitioner och samordnar kommunens verksamheter och insatser inom bostadssektorn. Del 2 utgår från underlagsdokumentet och utgör ett måldokument där konkreta strategier och åtgärder presenteras.