Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Blå översiktsplan

Vilket Bohuslän vill vi lämna över till våra barn?

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän har tagit fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har arbetat gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna.

Den Blå Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Planen är nu antagen i samtliga fyra kommuner. Planbeskrivningen och övriga dokument finns tillgängliga på Tillväxt Norra Bohusläns hemsida, se länk nedan.