Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Översiktlig fysisk planering

Här finns information om hur Lysekils kommun beslutar om hur mark- och vattenområden ska användas. Detta görs bland annat i en översiktsplan.

Fysisk planering görs med stöd av plan- och bygglagen. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och om att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen. Lysekils kommun ser översiktlig planering som en kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning m.m. Det handlar också om översiktliga program för större utvecklingsområden, där programmet sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se