Löneenheten

Välkommen som anställd inom Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner (SML) till löneenhetens interna webbsida.
Löneneheten är en sammanslagning av SML kommunernas löneneheter.

Läs mer om vad vi på Löneenheten ansvarar för här.

Aktuellt