Meny

Dela sidan på sociala medier

Resor och inneboende

Du som går på gymnasiet har rätt till busskort, så kallat skolkort, om din resväg till skolan är minst 6 km. Om du måste bo på din skolort på grund av lång resväg kan du ansöka om inackorderingsbidrag.

Busskort gymnasiet

Du som är gymnasieelev och berättigad till skolkort behöver inte ansöka om skolkort. Skolan beställer till samtliga elever som är folkbokförda i Lysekils kommun och uppfyller kriterierna.

Inackorderingsstöd

Inackorderingsstödet är en hjälp till boendet, merkostnader och hemresor på helgerna för dig som behöver bo på din skolort.