Meny

Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Lysekils kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector.

Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom vårt verksamhets-område.

Anmäl skada

Anmäl skada på Protectors webbplats eller via e-post: skador@protectorforsakring.se

Åtgärder vid skada

Tänk på följande vid en skada:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.

Taxi till och från skolan

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats.

Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.