Meny

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa, Hälsovård

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan.

Barn och ungdomar på våra skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog
och kuratorer. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av special-pedagogiska insatser.

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att alla barn och ungdomar ska må bra
men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som består av ovan kompetenser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Skolsköterska, läkare

I Lysekils kommun finns skolsköterskor anställda med ansvar för olika skolor. De har tystnadsplikt både inom och utanför skolan.

Skolsköterskan hanterar enklare sjukvårdsinsatser och arbetar förebyggande och
hälsofrämjande. Vid behov av sjukvård som inte är skolrelaterad hänvisas ni i första hand till den vårdcentral där barnet eller ungdomen är listat.

Skolsköterska har regelbunden telefon- och mottagningstid på skolan. Hit kan du vända dig för råd och frågor om barnets hälsa. Kontaktuppgifter till respektive skolsköterska hittar du i informationsfoldern längst ner på sidan.

I årskurs 1 erbjuds undersökning av skolläkaren, i övrigt kontaktas skolsköterska för läkartid.

En del hälsoproblem är sådana man inte alltid upptäcker själv, till exempel nedsatt syn, hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot just sådana avvikelser.

Kurator, psykolog

I Lysekils kommun finns både skolpsykolog och skolkuratorer tillgängliga för ditt barn. Om ditt barn behöver kontakt med kurator eller om du som förälder är orolig för ditt barn kontaktar ni i första hand skolans kurator.

Skolkuratorn kan efter kontakt ge råd om hur ni kan gå vidare för att få rätt stöd.