Meny

Dela sidan på sociala medier

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en utveckling av sammarbetet som finns mellan kommun och polis.

När löftena tas fram ska våra invånare i kommunen involveras, och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

I Lysekils kommun får invånarna möjlighet att ge sin syn på vad som ska prioriteras genom en trygghetsundersökning.

Denna trygghetsundersökning genomfördes under maj – juni 2016. Därefter genomfördes en kartläggning där trygghetsundersökningen och invånarnas tankar och förslag utgjorde stommen.

Kartläggningen visade att de fanns en oro och känsla av otrygghet i Lysekils kommuns centrala delar. Detta tillsammans med drogrelaterad brottslighet är de tydligaste problemområdena i Lysekils kommun.

Dessa områden har gemensamma beröringspunkter med samtliga områden i kartläggningen nämigen, otrygga miljöer, stölder, inbrott och skadegörelse.

Medborgarlöften december 2016 - december 2017

Öka tryggheten i Lysekils kommuns centrala delar genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer att öka sin närvaro, genom patrullering till fots, på Badhusberget och i centrala delar av Lysekil.
  • Polisen och Lysekils kommun kommer att genomföra trygghetsronder tillsammans med medborgare i området kring Lysekilsparken, Kronbergsvallen och Badhusberget.
  • Lysekils kommun stöttar uppstart av Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommuns centrala delar.

Minska tobaks-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland unga genom följande åtgärder:

  • Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun arbetar med information om droger till vuxna i ungdomars närhet.
  • Det finns en samverkansgrupp som består av representanter från grundskola, gymnasium, fritidsgård, socialtjänsten samt Polisen (SSPF). Gruppen ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.