Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Målsättningen med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun.

Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete. Vi arbetar med stöd från bland annat den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet.

Trygghetsundersökning

Tillsammans genomförde vi under försommaren 2016 den första trygghetsundersökningen i Lysekils kommun. Trygghetsundersökningar kommer vi fortsätta genomföra varje år och de kommer vara en grund i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utifrån dem får vi en bild av hur du som bor och verkar i kommunen upplever din trygghet och säkerhet.

Det ger oss möjligheter att inrikta kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på de delar som du anser är viktigast.

Trygghetsundersökning 2017

Trygghetsundersökning 2017 är nu avslutad. Tack alla ni som svarat på vår trygghetsundersökning som låt ute under september månad.

Under fliken "Medborgarlöfte" kan du läsa mer om hur resultaten av trygghetsundersökningen använts.

En ny trygghetsundersökning planeras att genomföras i september 2018.