Meny

Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

I Lysekils kommun finns verksamheter som ger dig med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning.

Daglig verksamhet får du genom ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sysselsättning kan du få genom ett beslut enligt socialtjänstlagen. Följande verksamheter finns:

Blåstället

Verksamheten på Blåstället kan beskrivas som produktionsinriktad. Här finns bland annat en snickerigrupp, en grupp som arbetar med klädinsamling, en grupp som har diverse arbetsuppgifter ute i samhället och en servicegrupp.

Skeppargatans dagcenter

Här kan du som har ett stort omvårdnadsbehov få sysselsättning. Aktiviteter som erbjuds är till största delen textilt hantverk. Verksamheten i gruppen är specialanpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar.

Ankaret

Ankarets verksamhet vänder sig till dig som har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och har behov av sysselsättning.

Utflyttad verksamhet

Det finns också möjlighet till så kallad utflyttad verksamhet i affärer eller småindustrier.