Meny

Dela sidan på sociala medier

Avgifter inom omsorg och hjälp

Du får betala en avgift för en del av kommunens tjänster. Exempel på detta är hjälp och service i hemmet eller lunch på något av kommunens trygghetsboenden.

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen

Enligt socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad. Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. Läs mer i länken "Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen"

Avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Om du ansökt om bistånd och fått ett beslut om biståndsinsats betalar du en avgift för biståndsinsatsen. Du betalar också en avgift om du äter lunch på något av kommunens trygghetsboenden. Läs mer i länken "Avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning".