Krisberedskap

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Lysekils kommun att fortlöpande informera våra medborgare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer t ex att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio, tidningar och TV.
 
Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Lysekils kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting.

Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation.
 
En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Kontakt

Christer Ökvist
Säkerhetssamordnare

Telefon:
010-483 72 07

E-post:
christer.okvist@munkedal.se

Information

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun