Näringsliv
RSS-flöden
Länk till kommunens sida på Facebook
Länk till kommunens sida på Twitter

Välkommen till Näringslivsenheten

Näringslivsenhetens uppgift är att skapa goda förutsättningar för företagande och utgöra ett stöd för kommunens företag. Näringslivsenheten skall också stimulera till samverkan mellan näringsliv, utbildning, forsknings- och utvecklingsinstitut, föreningsliv och olika förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

Kommunens företagslots fungerar som en ledsagare för det enskilda företaget, det vill säga ger råd och stöd till de företag som kontaktar kommunen, oavsett frågeställning. Vår företagslots heter Kristina von Schenck, kontakta gärna henne.

Skicka in förslag till näringslivsenheten


Nyheter


Kontakt

Michael Johansson
Näringslivschef

Telefon:
0523-61 31 50

E-post:
michael.johansson@lysekil.se

Kristina von Schenck
Företagslots

Telefon:
0523-61 31 49

E-post:
kristina.schenck@lysekil.se

Näringslivsstrategi

NäringslivsstrategiPDF (pdf, 2.1 MB)

HandlingsplanPDF (pdf, 1.1 MB)


Länkar

Alla Bolag Hemsida: http://www.allabolag.se/länk till annan webbplats

Almi Hemsida: http://www.almi.se/länk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen Hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/länk till annan webbplats

Automotive Sweden Hemsida: http://www.database.automotivesweden.se/länk till annan webbplats

Arena för tillväxt Hemsida: http://www.arenafortillvaxt.com/länk till annan webbplats

Bolagskartan Hemsida: http://bolagskartan.com/länk till annan webbplats

Bolagsplatsen Hemsida: http://www.bolagsplatsen.se/länk till annan webbplats

Bolagsverket Hemsida: http://www.bolagsverket.se/länk till annan webbplats

Brandskyddsföreningen Väst Hemsida: http://www.brandskyddsforeningen.se/vastlänk till annan webbplats

Business region Göteborg Hemsida: http://www.businessregion.se/länk till annan webbplats

Connect Väst Hemsida: http://www.connectvast.se/Start.aspx?aspxerrorpath=/Default.aspxlänk till annan webbplats

Drivhuset Väst Hemsida: http://www.hv.drivhuset.se/länk till annan webbplats

Eniro Hemsida: http://www.eniro.se/länk till annan webbplats

Entreprenörföretagen Hemsida: http://www.entreprenorforetagen.se/länk till annan webbplats

Entreprenörsarenan Hemsida: http://www.entreprenorsriket.se/default.htmllänk till annan webbplats

Enterprise Europe Network (Bussiness region Göteborg) Hemsida: http://www.businessregion.se/huvudmeny/internationalisering/enterpriseeuropenetworkvast.4.63092c2611d1e3d623080001309.htmllänk till annan webbplats

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning Hemsida: http://www.esbri.se/länk till annan webbplats

Europa direkt Hemsida: http://europa.eu/europedirect/index_sv.htmlänk till annan webbplats

Exportrådet Hemsida: http://www.swedishtrade.se/länk till annan webbplats

Expovera Hremsida: http://www.expowera.se/mentor/startsida.htmlänk till annan webbplats

Fastighetsägarna Hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/länk till annan webbplats

Företagarna Västra Götaland Hemsida: http://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Vastra-Gotaland/länk till annan webbplats

Företagsakuten Västra Götaland Hemsida: http://www.foretagsakuten.se/länk till annan webbplats

Företagsvärdering Hemsida: http://www.foretagsvardering.org/länk till annan webbplats

Hushållningssällskapet Hemsida: http://hs-vast.hush.se/länk till annan webbplats

Högskolan Väst Hemsida: http://www.hv.se/länk till annan webbplats

Industriella utvecklingscentra Hemsida: http://www.iucvast.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Indistruellt utvecklingscentrum Hemsida: http://www.iucwermland.se/länk till annan webbplats

Jordbruksverket Hemsida: http://www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.htmllänk till annan webbplats

Kommerskollegium Hemsida: http://www.kommers.se/länk till annan webbplats

Kompetenssamverkan Hemsida: http://www.kompetenssamverkan.se/länk till annan webbplats

Kontaktmässa (sv-no) Hemsida: http://www.kontaktmesse.com/länk till annan webbplats

Landsbygdsguiden Hemsida: http://www.landsbygdsguiden.se/länk till annan webbplats

Lantbrukarnas riksförbund - LRF Hemsida: http://www.lrf.se/länk till annan webbplats

Leader Dalsland och Årjäng Hemsida: http://www.leaderdalslandarjang.se/Fiber-Dalsland.htmlänk till annan webbplats

Leader Ranrike Norra Bohuslän Hemsida:http://www.tillvaxtbohuslan.se/samarbetsprojekt/leaderranrikenorrabohuslan.4.4f12e2b41399619c73cf43.htmllänk till annan webbplats

Leader Terra et Mare Hemsida: http://www.terraetmare.se/länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Västra Götaland Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/default.aspxlänk till annan webbplats

Miljöbron Hemsida: http://miljobron.se/länk till annan webbplats

Networking Companies Hemsida: http://www.networkingcompanies.se/länk till annan webbplats

Nyföretagarcentrum Hemsida: http://www.nyforetagarcentrum.com/länk till annan webbplats

Omställningsprojektet Hemsida: http://www.omstallning.fyrbodal.se/länk till annan webbplats

Patent- och registreringsverket Hemsida: http://www.prv.se/länk till annan webbplats

Posten Hemsida: http://www.posten.se/länk till annan webbplats

Regionfakta Hemsida: http://www.regionfakta.com/länk till annan webbplats

Regionutveckling Västra Götaland Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/länk till annan webbplats

Svensk Camping Hemsida: http://www.scr.se/länk till annan webbplats

Skatteverket Hemsida: http://www.skatteverket.se/länk till annan webbplats

Skogsstyrelsen Hemsida: http://www.skogsstyrelsen.se/länk till annan webbplats

Start invest Hemsida: http://www.startinvest.se/länk till annan webbplats

Styrelse Akademien Fyrbodal Hemsida: http://www.styrelseakademien.se/safyrbodal/web/page.aspxlänk till annan webbplats

Surfa lungt (internetsäkerhet) Hemsida: http://www.surfalugnt.se/länk till annan webbplats

Svensk Handel Hemsida: http://www.svenskhandel.se/länk till annan webbplats

Svenska kreditföreningen Hemsida: http://www.member.kreditforeningen.se/länk till annan webbplats

Svenskt marintekniskt forum Hemsida: http://www.smtf.se/länk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv Hemsida: http://www.svensktnaringsliv.se/länk till annan webbplats

Sveriges kommuner och landsting - SKL Hemsida: http://www.skl.se/länk till annan webbplats

Sveriges riksdag Hemsida: http://www.riksdagen.se/länk till annan webbplats

Sweden.se Hemsida: http://www.sweden.se/länk till annan webbplats

Såfiorna Hemsida: http://safiorna.wordpress.com/länk till annan webbplats

Tillväxtverket Hemsida: http://www.tillvaxtverket.se/länk till annan webbplats

Trafikverket Hemsida: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/länk till annan webbplats

UC - Näringslivsregister Hemsida: https://www.uc.se/webselect.htmllänk till annan webbplats

Verksamt.se Hemsida: http://www.verksamt.se/portal/web/guest/homelänk till annan webbplats

VerkstadsMekanisk Union Hemsida: http://www.vmu.se/länk till annan webbplats

Västsvenska Handelskammaren Hemsida: http://www.handelskammaren.net/länk till annan webbplats© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun