Näringsliv
RSS-flöden
Länk till kommunens sida på Facebook
Länk till kommunens sida på Twitter

Välkommen till Näringslivsenheten

Näringslivsenhetens uppgift är att skapa goda förutsättningar för företagande och utgöra ett stöd för kommunens företag. Näringslivsenheten skall också stimulera till samverkan mellan näringsliv, utbildning, forsknings- och utvecklingsinstitut, föreningsliv och olika förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

Kommunens företagslots fungerar som en ledsagare för det enskilda företaget, det vill säga ger råd och stöd till de företag som kontaktar kommunen, oavsett frågeställning. Vår företagslots heter Kristina von Schenck, kontakta gärna henne.

Nyheter


Skicka in förslag till näringslivsenheten


Kontakt

Michael Johansson
Näringslivschef

Telefon:
0523-61 31 50

E-post:
michael.johansson@lysekil.se

Kristina von Schenck
Företagslots

Telefon:
0523-61 31 49

E-post:
kristina.schenck@lysekil.se

Näringslivsstrategi

NäringslivsstrategiPDF (pdf, 2.1 MB)

HandlingsplanPDF (pdf, 1.1 MB)


© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun