Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll föregående år

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen från år 2016


Söker du handlingar längre än två år tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun

Kallelser och protokoll för 2016

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

Inga kallelser för 2016
Inga protokoll för 2016

 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB