Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB