Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen.

Handlingar från tidigare år

Längst ner på sidan hittar du länk till dokument från föregående år. Söker du handlingar längre än två år tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun.

Kallelser och protokoll för 2017

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-02-16PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-03-16PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-04-20PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-05-18PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-06-21PDF

 

Förslag till Budget 2018 och plan för 2019-2020PDF

 

Inställt på grund av få ärenden
2017-09-21

 

Kallelse till kommunfullmäktige
2017-10-19PDF

 

Kallelse till kommunfullmäktige  2017-11-16

 

Kallelse till kommunfullmäktige 2017-12-14

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-02-16PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-03-16PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-04-20PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-05-18PDF

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-06-21PDF

 

Inställt pga få ärenden 2017-09-21

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-10-19

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-11-16

 

Protokoll för kommunfullmäktige 2017-12-14

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll 

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB