Meny

Dela sidan på sociala medier

Beslut om skärpning av eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner

Beslutande

Bernt Eriksson - Räddnings-/förbundschef

Anslag

Med anledning av rådande väderlek har Räddnings-/förbundschefen med stöd av
2 kap7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) utfärdat utökat eldningsförbud att gälla fr.o.m. 2018-07-18 klockan 12.00 inom Räddningstjänstförbundets kommuner, enligt ovan.

Förbudets omfattning

Eldningsförbudet innebär att all öppen eld är förbjuden.
Grillar får heller inte användas i någon form eller på någon allmän plats eller annans mark inom Förbundets geografiska område.

I trädgård

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grillar uppställda i trädgårdar och särskilt iordningställda grillplatser. Grillplatsen ska vara i anslutning till bostadshus. Engångsgrillar är inte tillåtet. Tänk på att ha vatten tillgängligt och inte grilla när det blåser. Räddningstjänsten rekommenderar el- eller gasolgrill.

På camping

På campingar får endast el- eller gasolgrill användas. Färdigställda grillplatser kan eventuellt användas efter campingägares anvisningar. En riskbedömning ska göras av campingägare eller dess representant.

I skog och mark

På grund av periodens extrema torka är även all grillning och öppen eld i skog och mark förbjudet. Detta gäller även grillning i särskilt iordningställda grillplatser (i skog, mark och på badplatser).

Tänk även på att inte slänga fimpar på marken.

 

Förbudets varaktighet

Beslutet gäller fr.o.m. 2018-07-18 klockan 12.00 och tills vidare.

Juridisk grund

Beslutet om förbud mot eldning utomhus är föreskrivet med stöd av 2 kap 7§ Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Detta beslut anslås på de officiella anslagstavlorna i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner. Överklagande av detta beslut kan göras till länsstyrelsen enligt 10 Kap. 5§ Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

I tjänsten dag som ovan.
Bernt Eriksson
Räddnings-/förbundschef