Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från byggnadsnämnden
2018-06-28

Nämnd

 Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-28

Paragrafer

 62-72

Datum då anslaget sätts upp

2018-07-04

Datum då anslaget tas ned

2018-07-25

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen