Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-07-03

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-07-03

Paragrafer

 103-114

Datum då anslaget sätts upp

2018-07-03

Datum då anslaget tas ned

2018-07-24

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen