Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från kommunfullmäktige
2018-06-20

Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

91-107

Datum då anslaget sätts upp

2018-07-03

Datum då anslaget tas ned

2018-08-25

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Mari-Louise Dunert