Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från utbildningsnämnden
2018-05-29

Nämnd

 Utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Paragrafer

 40-49

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-08

Datum då anslaget tas ned

2018-06-29

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen