Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-06-04

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

 2018-06-04

Paragrafer

 §§ 83-97 individärenden

 §§ 98-100 allmänna ärenden

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

Datum då anslaget tas ned

2018-06-21

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen