Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-05-29

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Paragrafer

 67-83 allmänna ärenden

 84-86 individärenden

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson