Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från IT-nämnden 2018-05-28

Nämnd

 IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

 12-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-29

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen