Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-05-08

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

 §§ 57-77 individärenden

 §§ 78-80 allmänna ärenden

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-16

Datum då anslaget tas ned

2018-06-06

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson