Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-04-25

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

 §§ 63-65, § 66, §§ 67-86

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25 §§ 63-65 individärenden

2018-04-25 § 66 omedelbar justering

2018-05-08 §§ 67-86 allmänna ärenden

Datum då anslaget tas ned

2018-05-16 §§ 63-66

2018-05-29 §§ 67-86

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen