Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från utbildningsnämnden
2018-04-25

Nämnd

 Utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

 § 28-39

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-02

Datum då anslaget tas ned

2018-05-23

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen