Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från kommunstyrelsen
2018-04-24

Nämnd

 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Paragrafer

 47-77

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-30

Datum då anslaget tas ned

2018-05-22

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Mari-Louise Dunert