Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från kommunstyrelsen
2018-03-28

Nämnd

 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

 30-46

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-11

Datum då anslaget tas ned

2018-05-03

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Mari-Louise Dunert